skúste to s nami ...
... a učenie sa stane hrou

 

Etos Edu

 

Kontaktný formulár

 

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, prosím vyplňte kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať ihneď ako to bude možné.

Kontaktný formulár

 
 

Angličtina pre bábätká

Učenie sa angličtiny ako druhého jazyka v ranom období života poskytuje deťom významný náskok oproti ich vrstovníkom. Tento náskok bude skutočnou výhodou vtedy, keď budú používať medzinárodne uznávanú vyučovaciu metódu ranej angličtiny, ktorá umožňuje to, že deti absorbujú anglický jazyk rovnakým spôsobom akým sa učia svoj rodný jazyk – so sebavedomím a s ľahkosťou.

 

Vyučovanie angličtiny tých najmenších je pre nás úplne samozrejmé.

 

Naša metóda nahrádza dvojjazyčnú výchovu dieťaťa. Vzhľadom na to, ako sa dieťa v tomto období jazyk učí, nehovoríme tu o učení sa cudzieho jazyka, ale ďalšieho jazyka. Schopnosť učiť sa ďalší jazyk, či jazyky, tak ako materinský, si dieťa uchováva zhruba do 6. roku svojho života. Zo skúseností vieme, že kurz určený pre batoľatá je úžasnou investíciou do budúcnosti, a to nielen po stránke jazykovej, ale aj z hľadiska celkového rozvoja dieťaťa. Všetci rodičia, ktorých deti absolvovali tento kurz, sa zhodujú v tom, že získali množstvo nápadov a inšpirácie na výchovu svojich detí a vidia na nich obrovský pokrok.

Zjednodušene povedané, počas 10 mesiacov trvania kurzu robíme všetko to, čo by mali rodičia s deťmi robiť doma v materinskom jazyku.V mnohých rodinách sa výchova dieťatka scvrkne na prechádzkyv kočíku po meste, čítanie obrázkových knižiek a základné hygienické úkony. Takto v predstave, že na seriózne vzdelávanie má dieťa dosť času, rodičia premrhajú vzácne a neopakovateľné obdobie, v ktorom je dieťa doslova nastavené nasať zo svojho okolia úplne prirodzene všetky podnety a informácie.

V našom kurze učíme rodičov, ako môžu dieťatko vychovávať aktívne od prvých mesiacov života. Chodia k nám nielen mamičky, ale aj oteckovia- niektorí pravidelne, niektorí z času na čas. Kurz je plný pohybových aktivít, hier, riekaniek a pesničiek, ktoré sú prostriedkom na rozvoj dieťatka po stránke jazykovej, pohybovej a rozumovej. Kurz obsahuje aj prvky baby masáže, znakovej reči, a to všetko v angličtine. Počas jednotlivých aktivít si zároveň rodičia s deťmi budujú veľmi pekný citový vzťah. Deti si začínajú uvedomovať seba samých aj svet okolo seba.

V tomto veku deti ešte len začínajú hovoriť prvé slová. Ako môžu rodičia vidieť výsledky?

V tomto kurze ide predovšetkým o to, aby deti začali rozumieť angličtine. Už po pár hodinách deti reagujú na anglický pokyn pohybom, činnosťou, či otočením. Deti, ktoré začínajú hovoriť, sa rýchlo učia prvé anglické slovká, niektoré dokonca začínajú používať súčasne oba jazyky. Toho sa však netreba obávať, pretože ich neskôr od seba prirodzene oddelia. Slovná zásoba je prispôsobená veku dieťaťa a jeho záujmom. Deti vedia na pokyn zamávať, privoňať ku kvietkom, vedia sa dotknúť jednotlivých častí tela, ktoré robia problém aj mnohým školákom. Navyše, všetky aktivity môžu robiť rodičia s deťmi za pomoci knižočiek a CD nahrávok aj v prirodzenom domácom prostredí – pri kúpaní, jedení, vonku na prechádzke...

Prečo kladieme taký dôraz na to, aby sa začali deti učiť cudzí jazyk čo najskôr?

Každý pedagogicky vzdelaný človek vie, že vo všetkých oblastiach vývoja dieťaťa sú rozhodujúce prvé roky života. Navyše, výskumy ukazujú, že približne do šiesteho roku života sa ukladajú všetky jazykové vnemy na rovnaké dráhy v mozgu, čo znamená, že cudzie jazyky pre deti v tomto veku neexistujú. Naučiť sa ďalší jazyk je pre ne rovnaké, ako sa naučiť jazyk materinský. Angličtinu už takto budú vždy vnímať ako samozrejmosť, niečo úplne prirodzené, s čím sa stretávajú odmalička.

Veľmi výstižné je prirovnanie dieťatka k obrazu domu. Predstavte si ho ako dom s mnohými oknami. Tieto okná sú pri narodení dokorán otvorené. Pokiaľ ich nepoužíva na spoznávanie sveta, každý deň, mesiac, či rok jeho života, sa tieto “okná príležitostí”, ako sa odborne nazývajú, postupne zatvárajú. Práve toto obdobie sa snažíme čo najviac využiť aj v našich kurzoch.

                                                                                                 « naspäť 

 

Ukážkové hodiny

Ukážkové hodiny výuky anglickeho jazyka metódou Helen Doron Early English organizujeme počas celého školského roka. Ukážkové hodiny sú zdarma.    

 

 

Prosím registrujte sa na ukážkové  hodiny prostredníctvom mailu  kosice1@helendoron.sk alebo zavolajte na číslo 0918 878 747.

 

Myšlienka dňa

(ALEXANDER GRAHAM BELL) Keď sa jedny dvere zatvárajú, iné sa otvárajú; ale my tak dlho a dlho a s poľutovaním hľadíme na tie zatvorené, že nevidíme tie, ktoré sa pre nás otvárajú.