skúste to s nami ...
... a učenie sa stane hrou

 

Etos Edu

 

Kontaktný formulár

 

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, prosím vyplňte kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať ihneď ako to bude možné.

Kontaktný formulár

 
 

Angličtina pre predškolský vek


Všetky kurzy sú šité priamo na konkrétny vek. Samozrejme, že aj u nás sa deti učia základnú slovnú zásobu , tak, ako aj v iných kurzoch, ale vždy sa to učia v kontexte, v súvislostiach. Od prvej chvíle ich učíme hovorovej angličtine. Všetko im sprostredkovávame len po anglicky, bez prekladania. Po pár mesiacoch nám rodičia zvyknú hovoriť, že ich 3-4 ročné dieťa do materinskej reči prirodzene zaradí to, čo sa naučilo. „Mami, aha, idem upstairs“ (hore schodmi); „Pozrite, ide big red bus“(veľký červený autobus). 
 

Deti sa začnú pýtať aj na význam ďalších slov a viet, ktoré po anglicky započujú. Dôležité je to, že vedia z plynulej reči vydeliť jednotlivé slová- aj také, ktorým nerozumejú a nepočuli ich predtým. Ide o proces sluchovej diferenciácie, ktorá je nesmierne dôležitá aj pre písanie a čítanie v materinskom jazyku.


Kde vidíme rozdiely medzi kurzami, ktoré ponúkame vo našich centrách a tým, čo ponúkajú napr. materské školy?


Nepochybne veľkou výhodou je úzka spolupráca s rodičmi. V predškolskom veku sú na hodinách prítomní a okrem toho, že sa môžu aktívne zapojiť, vidia, čo všetko deti robia, ako sa učia.


Navyše učíme v malých skupinkách, čo zaručuje, že žiadne dieťa nebude vynechané z komunikácie, z hier a aktivít. Máme odborných, špeciálne školených lektorov, jedinečnú metodiku a hlavne výsledky. Ako hovoria rodičia našich detí - lepí sa to na nich.


Vyučovanie detí v tomto veku si vyžaduje množstvo pomôcok, dostatočný priestor, citové zaujatie, skrátka- to všetko môžeme deťom poskytnúť len vtedy, ak prídu do nášho vyučovacieho centra.


Niektorí rodičia, ktorí k nám s deťmi prichádzajú, majú pocit, že ich deti napriek niekoľkým rokom učenia sa angličtiny v škole stagnujú a už vôbec nevedia povedať súvislú vetu. Deti poznajú jednotlivé slová, ale nevedia ich spojiť do viet.

 

Myslíme si, že to je zapríčinené jednak metodikou, podľa ktorej sa bežne učí, ale taktiež tým, že väčšina učebníc sa pre tento vek pripravuje ako dvojročný program. S nami deti môžu pokračovať stále ďalej- od bábätiek až do ukončenia základnej školy. V súčasnosti ponúkame až 10 ročný cyklus pre deti do 14 rokov. 
 

Materiály a CD nahrávky. Nestačilo by ich mať doma a počúvať?


Počúvanie je len jedna časť procesu. Keby nenasledovala hodina
s lektorkou, deti by sa naučili jazyk len mechanicky. Úspešnosť učenia sa druhého jazyka nespočíva v množstve naspamäť naučených básničiek a pesničiek. Učenie pesničiek nie je cieľom, ako sa to často stáva, ale len nástrojom na ďalšiu komunikáciu. Navyše, lektorky využívajú špeciálnu metodiku, ktorá je dôležitá na to, aby deti jednotlivé slová a frázy vedeli neskôr zakomponovať do komunikácie s druhými. 

                                                                                               «naspäť
 

 

Ukážkové hodiny

Ukážkové hodiny výuky anglickeho jazyka metódou Helen Doron Early English organizujeme počas celého školského roka. Ukážkové hodiny sú zdarma.    

 

 

Prosím registrujte sa na ukážkové  hodiny prostredníctvom mailu  kosice1@helendoron.sk alebo zavolajte na číslo 0918 878 747.

 

Myšlienka dňa

(Albert Einstein) ..Len život,ktorý žijeme pre ostatných,stojí za to..