skúste to s nami ...
... a učenie sa stane hrou

 

Etos Edu

 

Kontaktný formulár

 

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, prosím vyplňte kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať ihneď ako to bude možné.

Kontaktný formulár

 
 

Angličtina pre školákov

Dnes sa deti povinne učia cudzí jazyk už aj v školách. Čo viac im ponúkame vo svojich kurzoch ako im ponúka škola?


Sme presvedčení, že naše kurzy sú ideálnym doplnkom angličtiny, ktorú sa učia deti v škole. Prečo?

 
Učenie jazyka zahŕňa v sebe 4 zložky: Počúvanie- rozprávanie- čítanie- písanie. Malo by to nasledovať presne v takom istom poradí. Dajte však krátky test svojim školákom a opýtajte sa ich, koľko viet stihli na hodine angličtiny nahlas povedať a koľko ich museli za rovnaký čas napísať.


Myslím, že sa zhodneme v tom, že školská angličtina ponúka predovšetkým čítanie a písanie. Iste ich učitelia vedú aj ku komunikácii, avšak neumožňuje to dostatočne počet detí na hodinách, ale aj používaná metodika nie je na to prispôsobená .

 
Jednoducho povedané, klasické učenie cudzieho jazyka funguje asi tak, že deti sa naučia jednotlivé slová, ich výslovnosť v cudzom jazyku, gramatiku a potom precvičovaním doslova „zliepajú“ slová k sebe . Počas tvorenia vety musia premýšľať o preklade jednotlivých slov, o čase, výslovnosti. Deti majú slovnú zásobu, avšak nevedia tvoriť vety, klásť jednoduché otázky.


To je odpoveď na otázku rodičov, ktorí sa pýtajú, prečo to s angličtinou našich detí vyzerá tak biedne aj po niekoľkých rokoch učenia sa.


Vo všeobecnosti deti základnej školy majú problémy s pochopením slovenskej gramatiky a to sa učia po slovensky od narodenia. Je príliš náročné začať ich učiť po anglicky a po pár mesiacoch chcieť od nich, aby vedeli čítať, písať, pochopili gramatiku a hneď ju aj používali. To nie je kritika, ale skutočnosť.

 
Metódou, ktorú používame v našich kurzoch práve preto cibríme počúvanie a hovorenie. Keď hovoríme o metóde materinského jazyka, máme na mysli to, že dieťa po narodení najprv počúva –počúva - počúva. Intuitívne rozumie bez toho, aby mu to niekto prekladal do špeciálnej “detskej reči“ . Keď je pripravené, začína hovoriť. Až po šiestich rokoch nastupuje škola a dieťa sa začína učiť písať a čítať.


Tento model používame aj v našich kurzoch. Základom je vždy počúvať. A to nielen na hodinách ale aj doma. Z vlastných skúseností môžem povedať, že deti, ktoré pravidelne doma počúvajú určené nahrávky, napredujú rýchlejšie. Samozrejme, ponúkame aj čítanie a písanie, ale ťažisko je vždy na komunikácii. V ponuke máme aj špeciálny kurz zameraný na zvukovú stránku jazyka - fonetiku, ako aj kurz s prvkami sugestopédie, čo je spôsob vyučovania zameraný na čo najlepšie zapamätanie.

 
Aký je náš postoj k deťom, ktoré sú v dôsledku určitého hendikepu v škole v nevýhode?


Snažíme sa osloviť aj rodičov, týchto deti. Sú to deti, ktoré v škole nebudú nikdy tak úspešné ako ich spolužiaci napriek tomu, že sa doma učia viac ako oni. Teraz mám na mysli hlavne deti s poruchami čítania a písania (dyslexia a dysgrafia), ale aj deti, ktoré nie sú tak rýchle ako ich spolužiaci.

 
Ich neúspech spočíva práve v metóde, ktorá sa opiera hlavne o písaný text. Keď má dieťa problém prečítať text v slovenčine, čo má potom robiť v cudzom jazyku, kde platia úplne iné pravidlá? Pre tieto deti je nesmiernou výhodou, že majú doma nahrávky a učia sa na základe počutého.

 
Naše dvere a srdcia sú však otvorené aj deťom s inými sťaženými životnými podmienkami, a to či už ide o fyzické, mentálne, či v istých prípadoch aj o sociálne obmedzenie..
 

Okrem počúvania nahrávok kladieme dôraz aj na tzv. pozitívnu podporu. V čom táto podpora spočíva?

My dospelí sa vieme namotivovať, či donútiť k určitej činnosti sami. Vieme, že za istých okolností úspech dosiahneme. U detí to funguje úplne opačne. Najprv potrebujú zažiť úspech a potom sú motivované. Preto naše deti na hodinách neustále chválime. Každé je iné a má svoje vlastné tempo napredovania. Sú deti, ktoré sú na hodinách utiahnuté a zapoja sa len do pohybových aktivít. Neznamená to, že sa neučia.

 

Rodičia sú však spokojní, keďže to, čo sa naučili, vedia ich deti v domácom prostredí prejaviť.
 

Takmer všetky deti, ktoré s nami absolvovali minulý školský rok, pokračujú s nami ďalej. Najväčšou odmenou pre nás je to, keď rodičia povedia, že práve vďaka našim kurzom sa ich dieťa na angličtinu teší a majú ju radi.

                                                                                                 «naspäť


 

 

Ukážkové hodiny

Ukážkové hodiny výuky anglickeho jazyka metódou Helen Doron Early English organizujeme počas celého školského roka. Ukážkové hodiny sú zdarma.    

 

 

Prosím registrujte sa na ukážkové  hodiny prostredníctvom mailu  kosice1@helendoron.sk alebo zavolajte na číslo 0918 878 747.

 

Myšlienka dňa

(Ján Pavol II.) Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.